Αναζήτηση
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων A’ Τριμήνου 2015»
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου»
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών»
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Οικονομικό Ημερολόγιο 2015»
Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2014»
Ανάθεση Έργου για τη διασύνδεση του αιολικού πάρκου στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2014»
Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης Έργου για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2014»
Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2013»
Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου»
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου»
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2014»
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013»
Ανάθεση Έργου Ύψους 93 εκατ. ευρώ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αναχρηματοδότηση δανεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2013»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου»
Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2012»
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  Καλώδια
   
  Μείγματα
   
  Σύρματα Περιελίξεων
   
 

Ενημέρωση Ηλεκτρολόγων

20/1/2012        περισσότερα»
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ: 0,95€
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: -3,16%

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων A’ Τριμήνου 2015
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
Οικονομικό Ημερολόγιο 2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2014
Ανάθεση Έργου για τη διασύνδεση του αιολικού πάρκου στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2014
Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης Έργου για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2014
Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2013
Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2014
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Ανάθεση Έργου Ύψους 93 εκατ. ευρώ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αναχρηματοδότηση δανεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2013
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2012
   
 
Concept: Falcon    Web Design & Web Development www.eled.gr