Αναζήτηση
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2013»
Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου»
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου»
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2014»
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013»
Ανάθεση Έργου Ύψους 93 εκατ. ευρώ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αναχρηματοδότηση δανεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2013»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου»
Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2012»
Η CABLEL στηv έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2010»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ διακρίθηκε με την Πιστοποίηση EFQM «Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεί»
75η έκθεση IEEE στο Σικάγο»
Έκθεση στο QATAR»
Καλώδια Μέσης και Υψηλής Τάσης»
Εφαρμογές προϊόντων μας»
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  Καλώδια
   
  Μείγματα
   
  Σύρματα Περιελίξεων
   
20/1/2012        περισσότερα»
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ: 1,37€
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: 0%

Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2013
Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2014
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Ανάθεση Έργου Ύψους 93 εκατ. ευρώ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αναχρηματοδότηση δανεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2013
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2012
Η CABLEL στηv έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2010
ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ διακρίθηκε με την Πιστοποίηση EFQM «Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεί
   
 
Concept: Falcon    Web Design & Web Development www.eled.gr